1 Comment
Mar 15, 2021Liked by Pål-Henrik Hagen

Godt reflektert, og et geopolitisk perspektiv man sjeldent ser i hovedmedia (MSM). Krigsaspektet, reéll historie eller nasjonale utfordringer er noe dentitespolitikk ikke omtaler.

Expand full comment